Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 6. října 2019.

Sálová aukce

Medaile

Pol. Medaile Rakouska-Uherska Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
201. Med. Na manévry v Burgau 1908, portréty velitelů, Sn, 40 mm Odkaz na fotografii. 1ks orig.raž.ouško +1/+1 320 --
202. Med. Frant.Ferd.d Esté 1914 úmrtní, postř.Br, 52 x 72 mm, sig. Marschall Odkaz na fotografii. 1ks 1 1200 --
203. Med. Karel I. 1915, námořní spolek válečného zaopatření, poprsí Karla I./válečná loď, Br, 60 mm, sign. Hartig 1ks 1/1 1800 --
204. Med. M.Budějovice 1910 na památku 20.let trvání spolku vojen. vysloužilců, Al, 30 mm, zn. Karnet - Kyselý 1ks upilov.ouško 1/1 100 --
205. Med. Praha 1895 Národ.výstav.Českoslov., Sv.Václav, Sn,30 mm 1ks orig.raž.ouško +1/1 200 --
206. Med. Reichenberg 1906 (Liberec), něm.-čes.výstava,zn.výr.BSW (Gebr.Sch.Wil.), silně pozl.Br, 60 x 78 mm, napil.1 roh-zk.mat. sig. L.Hujer Odkaz na fotografii. 1ks "R" +1/+1 900 --
207. Med. Kroměříž, jub.všeob.výstava 1848 - 1908, protektor arciv. Frant.Ferd., pohled na město/portrét, posříbř.Br, 37 x 53 mm nep.setřéní v portrétu Odkaz na fotografii. 1ks orig.etue +1/+1 800 --
208. Med. F.V.Schlik (1789-1862) polní maršál, Praha 1789, poprsí v unifor./voj.atributy, Cu, 41 mm Ho: 5621, Don: 3854 Odkaz na fotografii. 1ks téměř 0/0 2000 --
209. Med. Praha 1891 Všeobecná zemská a jubíl.výstava, čes.-něm. text, lev, Cu, 43 mm, sig. Braun 1ks dr.hr. +1/+1 340 --
210. Med. Slaný - 25 let trv.vysloužilců, Sn, 38 mm, sig. Pichl, skvr. Odkaz na fotografii. 1ks orig.ouško 1/1 460 --
211. Med. Videň 1908a Niederösterreich Za zásluhy o sbor, harfa, Br, 45 mm, sig. Neuberger 1ks 0/0 260 --
212. Med. Za zásluhy, Ústřed.hospod.společnost p.Král.České, čes.-němec.text, atributy/lev, Br, 52 mm, sig. Pichl krásná Odkaz na fotografii. 1ks orig.etue 0/0 800 --
213. Med. Cena za chov koní, čes.-něm.text, Ag, 16,35 g, 40 mm ČS. 1566 Odkaz na fotografii. 1ks sbírková 0/0 1200 --
214. Med. Uznaní zásluh zemědělství, Zeměděl.rada pro markrabství moravské, zeměděl.s kosou, atributy, orel, Cu, 46 mm, sig.Pichl Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 600 --
215. Med. Těšín, Polní maršál Bedř.Těšínský 1914, provolání k voják., němec.text, portrét/zámek, Ag punc, 55 mm, 69,8 g, sig.Scholz Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 4200 --
216. Med. Na památku otevř.dráhy Praha-Drážďany 1851 r. Sedící Bohem a Saxoniadrží znaky, v pozadí lokomotiva, Cu, 48 mm Odkaz na fotografii. 1ks RL 1800 --
217. Med. Spolek pro zvelebení chovu koní na Moravě, Pochválné uznání, Ag punc, orig.raž.ouško, 33 mm, krásná Odkaz na fotografii. 1ks sbírková 0/0 800 --
218. Med. Olomouc 1902, Eugen protektor, II.prům.výstava, pozl.Br, Odkaz na fotografii. 1ks 50 mm +1/+1 1300 --
219. Med. Frant.Ferdin.protektor - Vídeň 1894, výstava voj.akadem., Sn, 41 mm Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 200 --

Pol. Medaile Belgie Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
220. Br žetón 1682 blíže neurčen, 30 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 1500 --
221. Med. 1790 na revoluci, Br, 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks nep.hrany 1/1 650 --
222. Med. Charles princ Cauvre, 1739 na návštěvu v Namuru, Cu Odkaz na fotografii. 1ks 42 mm -1/-1 550 --

Pol. Medaile Francie Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
223. Med. RECTE ET FORTITER, 1667, …, erb/orel, Br, 28 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 140 --
224. Svatební žeton Napoleon I. 1810, VOTA PUBLICA, 2 pochodně, Ag, 27 mm Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 2200 --

Pol. Medaile Německa Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
225. Med. Poděkování za 25.let práce v hornictví, bez letopoč., mot: 2 horníci, velkodůl, opisy, Ag, 39,4 g, 50 mm, sig.Hörnlein Odkaz na fotografii. 1ks patina 1/1 2000 --
226. Med. Sasko 1923 na inflac.-drah., dva žebráci+ceny, Br, 38 mm Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 300 --
227. Med. Na dostavbu katedrály v Kolíně n/R. 1842, Br, 40 mm 1ks 1/1 260 --
228. Med. Neustadt 1878 k svěcení praporu, Sn, 29 mm Odkaz na fotografii. 1ks orig.raž.ouško 1/-1 190 --
229. Med. Baden 1894 spolek voj.vysloužilců, Ms, 28 mm Odkaz na fotografii. 1ks orig.raž.ouško +1/1 260 --
230. Med. K výročí války prusko-franc. 1870/71-1895/96, BK, 28 mm 1ks stužka 1/1/2 160 --
231. Bavorská 1/2 Tolarová med.1743, CARO MAG, nep.stop. po ouš. Odkaz na fotografii. 1ks -1/-1 500 --
232. Hudební med. Bavorsko 1837-1887 k jubil., Br, 30 mm 1ks orig.raž.ouško 0/0 110 --
233. Med. Na obsazení Sárska, motiv : horník, Ag punc, 35 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 1300 --
234. Med. Na obsazení Sárska, motiv : horník, Br 35 mm 1ks 1/1 400 --
235. Med. Das Grossdeut. Reich ist Erstanden 13.3.1938-29.9.1938, řišské jablko, portrét A.Hitlera, Ag punc 835, 36 mm Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 1500 --
236. Med. Lipsko výroč.bitvy (1813-1913), památník/orli, postř.Br 1ks 33 mm, patina 0/0 1100 --
237. Voj. žeton Hanau 1813 k bitvě trí monarchů s Napol., Sn, 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks patina 1/1 300 --
238. Voj. žeton závěs. 1813 Lipsko, setk.Frant.I.+Alexan., BK, 32 mm Odkaz na fotografii. 1ks 2 cm koroze -1/-1 200 --
239. Voj. med. 1685 na vítězství němec.států (Bavorska, Lotrinska, Valdeku), erby/bitva, zlac.Br, 40 mm Odkaz na fotografii. 1ks část.setř. 2/2 300 --
240. Med. Fridr.Josias v.s.prinz Coburg Fe.mar./1789, rakous.-ruska koalice proti Turkům, bitevní scena, Sn, 48 mm, rysky Odkaz na fotografii. 1ks "R" 2/2 800 --
241. Med. závěsná evrops.championátu FIM-plochá dráha r.1904, Ag 925 + smalt, 72,89 g, 50 mm, není stuha Odkaz na fotografii. 1ks vzácná 0/0/- 1500 --
242. Med. Chemnitz (Saská Kamenice), Industrie und Handels Kammer/Eür treue in der arbeit, dělník,(kolem r. 1925), Ag 800, 13,16 g, 24 x 37 mm, sig. K.Goetz Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 300 --

Pol. Medaile Monaco Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
243. Med. Na vstup do EU, Ag 999 punc, 20,11 g, 40 mm Odkaz na fotografii. 1ks proof. 200 --

Pol. Medaile Polsko Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
244. Med. Poděkování za ochranu mocností 6.9.1818, mapa/erb Krakowa, Fe, 61 mm, podkl.lístek Odkaz na fotografii. 1ks koroze -2/-2 400 --
245. Med. Těšín 1709 - 2009, 300.let kostel. Ježíšova, Ag punc, 34 mm 1ks kapsle proof. 800 --

Pol. Medaile Rakousko Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
246. Med. Luebeck, dolní Rakousy, Za zásluhy, pohl.na město, BK 1ks 42 mm 0/0 280 --
247. Med. Ferd.II. 1637 Vídeň - úmrtní, Sn, 30 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 260 --
248. Med. Alexan.Lotrinský 1769, Holandsko pod rakous.nadvládou, Cu, 32 mm, téměř, zajímavá Odkaz na fotografii. 1ks nep.hran. 1/1 700 --
249. Med. M.Terezie 1742 na pragmat.sankci, Av: M.Terezie s dítět. Rv: panovníci, Br, 43 mm, téměř Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 1400 --
250. Ag žeton na návštěvu mincov., 20,5 mm, stopa po ouško Odkaz na fotografii. 1ks nep.just. 1/1 600 --
251. Med. M.Terezie na korunovací v Praze 1743, Cu, 42 mm Odkaz na fotografii. 1ks kous.vyštíplý -1/-1 200 --
252. Med. M.Terezie na holdování v Namuru 1749, Cu, 31 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 1200 --
253. Med. Leopold II. 1765 svatební, Ag, 29 mm Odkaz na fotografii. 1ks nep.hran. 1/-1 1400 --
254. Med. Josef II. na holdov. ve Flandrech, Ag, 28 mm, nep.hr.,rys. Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 3000 --
255. Med. Josef II. 1769, text: Italia……………Br, 48 mm Odkaz na fotografii. 1ks "R" -1/-1 1500 --
256. Med. Josef II. 1773 na návštěvu v Transylvánii, Cu, 48 mm Odkaz na fotografii. 1ks dr,hrany 1/1 750 --
257. Med. Belgie 1790 na revoluci, Br, 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks nep,just. 1/1 600 --
258. Med. Belgie 1790 na revoluci, Br, 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 950 --
259. Med. Belgie 1790 na revoluci, Br, 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks +1/+1 900 --
260. Med. Flandry-Jugo 1789-1790, Br, 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 900 --
261. Med. František II. 1792 na korunovací ve Frankfurtu, Sn, 42 mm Odkaz na fotografii. 1ks dr.hrany -1/-1 600 --
262. Med. František II. 1797 dolnorak.mobilní výzva, Ag, 38 mm Odkaz na fotografii. 1ks nep.rys. 1/1 1500 --
263. Med. Marie Anna (manželka Ferd.V.) 1836, Zn, 74 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 250 --
264. Med. Ferdinand V. 1836 na korunov. v Praze, Cu, 45 mm, dr.hr. Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 800 --
265. Med. Mödling Za zásluhy o zahradnictví, Br, 40 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1 x sek 1/1 240 --
266. Med. Výroč.založení rakous.nár.banky (1816-1916), Br, 64 mm Odkaz na fotografii. 1ks +1/+1 360 --
267. Med. Plaketa Gen.W.Zehner, Mallnitz 1936, Br, 68 x 79 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 650 --

Pol. Medaile Slezsko Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
268. Med. Adam Václav kníže těšinský (1574-1617), z rodu Piastovců, Bielsko-Biala 1990, portrét/erb, Br, 60 x 80 mm Odkaz na fotografii. 1ks krásná 1/1 240 --

Pol. Medaile Švédsko Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
269. Žetón Karel XI. 1672, portrét + text, Br, 26 mm, dr.vady mater. Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 240 --

Pol. Medaile Vatikán Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
270. Med. Na vstup do EU, Ag 999 punc, 20,12 g, 40 mm Odkaz na fotografii. 1ks proof. 200 --
271. Med. Papeže Lva XII., l.p. 1900, Br, 30 mm, hranky, sig.Bianchi 1ks něk.ďobek 1/1 70 --

Pol. Medaile církevní Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
272. Med. Pius XII., Řím, pohled na Vatikán, Br, 37 mm Odkaz na fotografii. 1ks krásná 0/0 150 --
273. Med. Cieszyn (polský Těšín) 1709-2009, Jezusowy kostel, Ag punc, 35 mm 1ks proof. 350 --
274. Med. Praha 1764 Petr Przichovský, intz., Cu, 37 mm, dírka, rysky Odkaz na fotografii. 1ks dr.hrany 1/1 320 --
275. Med. Jan Pavel II. 1995, Svatořečení: Marek, Melichar, Štefan, mučedníci, Ag 925 punc, 38,32 g Odkaz na fotografii. 1ks proof. 650 --
276. Med. Jan Pavel II. 2014 na kanonizaci, část.zlacená, Ag 999, 31,2 g, 40 mm 1ks orig.etue proof. 650 --
277. Med. Jan Pavel II. 2010 - k 5.výročí umrtí, Ag 999, 20 g, 40 mm, jen 1000 ks., certifikát 1ks orig.etue proof. 600 --
278. Med. Jan Pavel II. 2011 - Santo Subito, pozl.Ag 999 + Ag 999, 15 g, 34 mm, certifikát 2ks orig.etue proof. 750 --
279. Med. Jan Pavel II., 1990 Velehrad, poprsí/kostel, Br, 60 mm, pouze 180 ks., sig.Ú.P., ARS COLL 1ks 0/0 600 --
280. Med. Inocent X. (1644 - 1655), portret/Ježíš s Marií, pozlac. Ag, ovál, 27 x 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 600 --
281. Med. Jan Pavel I.a Jan Pavel II.(2x) (každa jiná), 35 mm, posř.Br 3ks 0/0 90 --
282. Med. Německo - Sada 4 ks.med.á 15 g s J.Pavel II., Ag 999, punc 4ks orig.etue 0/0 1000 --

Pol. Medaile kanárci Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
283. Med. Přerov 1932, spolek Kanárků, Br, 38 x 53 mm, sig.BM Odkaz na fotografii. 1ks orig.etue +1 270 --

Pol. Medaile střelecké Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
284. Plaketa 1898 (J.Christlbauer) - Jubilejní střelby v Bolzanu k 50. výročí panování F.J.I., stojicí císař s holí na horách/hrad v horách nápis ve ztuze, kosočtverec s korunkou, Ag punc, 63 x 40 mm Odkaz na fotografii. 1ks "RR" 1/1 42000 --
285. Med. 1899 (J.Christlbauer) - Císařské jubilej.střelby v Trentu, poprsí F.J.I./Tyrolská orlice, opis, Cu, 44 mm Hauser. 5246 Odkaz na fotografii. 1ks "R" 0/0 10000 --
286. Med. 1908 - Císařské jubil.střelby k 60.výročí panování F.J.I. v Bolzanu, poprsí mlad. a star. F.J.I., čelně koruna, sedicí měst. bohyně, Ag punc, 42 mm Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 8800 --
287. Odzn. 1906 Mähr.Ostrau (M.Ostrava) - 10. Morav.střelby, BK, 40 x45 mm, znač.výrobce Odkaz na fotografii. 1ks "R" +1 4200 --
288. Med. Hamburg 1909 - XVII.německé spolkové střelby, Ag, 25,58 g, 40 mm, dobové ouško, patina Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 2000 --
289. Plaketa 1884 Leipzig - VIII.německé spolkové střelby, Ag, 27,78 g, 36 x 36 mm, chybí ouško, krásná Odkaz na fotografii. 1ks "R" 0/0 2700 --
290. Med. 1890 FRAUENFELD, střelecké slavnosti - Švýcarsko, Cu, 45 mm, sig.H.Bovy Odkaz na fotografii. 1ks krásná 0/0 1700 --

Pol. Medaile včelářské Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
291. Med. ZUVČ - v uznání práce, úly a dívka s věncem Odkaz na fotografii. 1ks 1/1/1 1500 --
292. Med. Dr.Živanský, Zemský ústřední spolek včelářský pro markr. moravské, Cu, 43 mm, sig.Šmákal Odkaz na fotografii. 1ks orig.etue +1/+1 800 --
293. Med. 100.let včel.spolku Paskov-Řepiště-Žábeň (1910-2010), patron, erby, včela, Ag punc 999, 30 mm 1ks kapsle 0/0 600 --
294. Med. 100.let včel.spolku Paskov-Řepiště-Žábeň (1910-2010), patron, erby, včela, Cu, 30 mm 1ks kapsle 0/0 120 --
295. Med. ZO ČSV Těrlicko 1936 - 2001, jen 10 ks, litý Br, 57 mm 1ks "R" 1/1 250 --
296. Med. Osterzeichisch Schlesis.Bienenzucht Verein, Ag, 32 mm Odkaz na fotografii. 1ks orig.etue 0/0 10000 --
297. Med. Osterzeichisch Schlesis.Bienenzucht Verein, Cu, 32 mm Odkaz na fotografii. 1ks orig.etue 0/0 8000 --

Československo

Pol. Období 1918-1938 Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
298. 5 Kč 1927 "R" Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 1/-1 2800 --
299. 5 Kč 1928, 1929 2ks 0/0 160 --
300. 5 Kč 1928 varianta 1ks 0/0 250 --

Zpět na položky 101-200 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 301-400

Rychlá navigace