Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 6. října 2019.

Sálová aukce

Medaile

Pol. Medaile Rakouska-Uherska Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
201. Med. Na manévry v Burgau 1908, portréty velitelů, Sn, 40 mm Odkaz na fotografii. 1ks orig.raž.ouško +1/+1 320 500
202. Med. Frant.Ferd.d Esté 1914 úmrtní, postř.Br, 52 x 72 mm, sig. Marschall Odkaz na fotografii. 1ks 1 1200 1300
203. Med. Karel I. 1915, námořní spolek válečného zaopatření, poprsí Karla I./válečná loď, Br, 60 mm, sign. Hartig 1ks 1/1 1800 --
204. Med. M.Budějovice 1910 na památku 20.let trvání spolku vojen. vysloužilců, Al, 30 mm, zn. Karnet - Kyselý 1ks upilov.ouško 1/1 100 100
205. Med. Praha 1895 Národ.výstav.Českoslov., Sv.Václav, Sn,30 mm 1ks orig.raž.ouško +1/1 200 --
206. Med. Reichenberg 1906 (Liberec), něm.-čes.výstava,zn.výr.BSW (Gebr.Sch.Wil.), silně pozl.Br, 60 x 78 mm, napil.1 roh-zk.mat. sig. L.Hujer Odkaz na fotografii. 1ks "R" +1/+1 900 --
207. Med. Kroměříž, jub.všeob.výstava 1848 - 1908, protektor arciv. Frant.Ferd., pohled na město/portrét, posříbř.Br, 37 x 53 mm nep.setřéní v portrétu Odkaz na fotografii. 1ks orig.etue +1/+1 800 800
208. Med. F.V.Schlik (1789-1862) polní maršál, Praha 1789, poprsí v unifor./voj.atributy, Cu, 41 mm Ho: 5621, Don: 3854 Odkaz na fotografii. 1ks téměř 0/0 2000 --
209. Med. Praha 1891 Všeobecná zemská a jubíl.výstava, čes.-něm. text, lev, Cu, 43 mm, sig. Braun 1ks dr.hr. +1/+1 340 --
210. Med. Slaný - 25 let trv.vysloužilců, Sn, 38 mm, sig. Pichl, skvr. Odkaz na fotografii. 1ks orig.ouško 1/1 460 650
211. Med. Videň 1908a Niederösterreich Za zásluhy o sbor, harfa, Br, 45 mm, sig. Neuberger 1ks 0/0 260 --
212. Med. Za zásluhy, Ústřed.hospod.společnost p.Král.České, čes.-němec.text, atributy/lev, Br, 52 mm, sig. Pichl krásná Odkaz na fotografii. 1ks orig.etue 0/0 800 --
213. Med. Cena za chov koní, čes.-něm.text, Ag, 16,35 g, 40 mm ČS. 1566 Odkaz na fotografii. 1ks sbírková 0/0 1200 1200
214. Med. Uznaní zásluh zemědělství, Zeměděl.rada pro markrabství moravské, zeměděl.s kosou, atributy, orel, Cu, 46 mm, sig.Pichl Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 600 600
215. Med. Těšín, Polní maršál Bedř.Těšínský 1914, provolání k voják., němec.text, portrét/zámek, Ag punc, 55 mm, 69,8 g, sig.Scholz Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 4200 --
216. Med. Na památku otevř.dráhy Praha-Drážďany 1851 r. Sedící Bohem a Saxoniadrží znaky, v pozadí lokomotiva, Cu, 48 mm Odkaz na fotografii. 1ks RL 1800 2400
217. Med. Spolek pro zvelebení chovu koní na Moravě, Pochválné uznání, Ag punc, orig.raž.ouško, 33 mm, krásná Odkaz na fotografii. 1ks sbírková 0/0 800 900
218. Med. Olomouc 1902, Eugen protektor, II.prům.výstava, pozl.Br, Odkaz na fotografii. 1ks 50 mm +1/+1 1300 1300
219. Med. Frant.Ferdin.protektor - Vídeň 1894, výstava voj.akadem., Sn, 41 mm Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 200 400

Pol. Medaile Belgie Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
220. Br žetón 1682 blíže neurčen, 30 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 1500 --
221. Med. 1790 na revoluci, Br, 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks nep.hrany 1/1 650 --
222. Med. Charles princ Cauvre, 1739 na návštěvu v Namuru, Cu Odkaz na fotografii. 1ks 42 mm -1/-1 550 --

Pol. Medaile Francie Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
223. Med. RECTE ET FORTITER, 1667, …, erb/orel, Br, 28 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 140 160
224. Svatební žeton Napoleon I. 1810, VOTA PUBLICA, 2 pochodně, Ag, 27 mm Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 2200 --

Pol. Medaile Německa Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
225. Med. Poděkování za 25.let práce v hornictví, bez letopoč., mot: 2 horníci, velkodůl, opisy, Ag, 39,4 g, 50 mm, sig.Hörnlein Odkaz na fotografii. 1ks patina 1/1 2000 --
226. Med. Sasko 1923 na inflac.-drah., dva žebráci+ceny, Br, 38 mm Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 300 --
227. Med. Na dostavbu katedrály v Kolíně n/R. 1842, Br, 40 mm 1ks 1/1 260 --
228. Med. Neustadt 1878 k svěcení praporu, Sn, 29 mm Odkaz na fotografii. 1ks orig.raž.ouško 1/-1 190 --
229. Med. Baden 1894 spolek voj.vysloužilců, Ms, 28 mm Odkaz na fotografii. 1ks orig.raž.ouško +1/1 260 --
230. Med. K výročí války prusko-franc. 1870/71-1895/96, BK, 28 mm 1ks stužka 1/1/2 160 --
231. Bavorská 1/2 Tolarová med.1743, CARO MAG, nep.stop. po ouš. Odkaz na fotografii. 1ks -1/-1 500 --
232. Hudební med. Bavorsko 1837-1887 k jubil., Br, 30 mm 1ks orig.raž.ouško 0/0 110 --
233. Med. Na obsazení Sárska, motiv : horník, Ag punc, 35 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 1300 --
234. Med. Na obsazení Sárska, motiv : horník, Br 35 mm 1ks 1/1 400 --
235. Med. Das Grossdeut. Reich ist Erstanden 13.3.1938-29.9.1938, řišské jablko, portrét A.Hitlera, Ag punc 835, 36 mm Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 1500 2200
236. Med. Lipsko výroč.bitvy (1813-1913), památník/orli, postř.Br 1ks 33 mm, patina 0/0 1100 --
237. Voj. žeton Hanau 1813 k bitvě trí monarchů s Napol., Sn, 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks patina 1/1 300 300
238. Voj. žeton závěs. 1813 Lipsko, setk.Frant.I.+Alexan., BK, 32 mm Odkaz na fotografii. 1ks 2 cm koroze -1/-1 200 --
239. Voj. med. 1685 na vítězství němec.států (Bavorska, Lotrinska, Valdeku), erby/bitva, zlac.Br, 40 mm Odkaz na fotografii. 1ks část.setř. 2/2 300 --
240. Med. Fridr.Josias v.s.prinz Coburg Fe.mar./1789, rakous.-ruska koalice proti Turkům, bitevní scena, Sn, 48 mm, rysky Odkaz na fotografii. 1ks "R" 2/2 800 --
241. Med. závěsná evrops.championátu FIM-plochá dráha r.1904, Ag 925 + smalt, 72,89 g, 50 mm, není stuha Odkaz na fotografii. 1ks vzácná 0/0/- 1500 --
242. Med. Chemnitz (Saská Kamenice), Industrie und Handels Kammer/Eür treue in der arbeit, dělník,(kolem r. 1925), Ag 800, 13,16 g, 24 x 37 mm, sig. K.Goetz Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 300 340

Pol. Medaile Monaco Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
243. Med. Na vstup do EU, Ag 999 punc, 20,11 g, 40 mm Odkaz na fotografii. 1ks proof. 200 200

Pol. Medaile Polsko Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
244. Med. Poděkování za ochranu mocností 6.9.1818, mapa/erb Krakowa, Fe, 61 mm, podkl.lístek Odkaz na fotografii. 1ks koroze -2/-2 400 550
245. Med. Těšín 1709 - 2009, 300.let kostel. Ježíšova, Ag punc, 34 mm 1ks kapsle proof. 800 --

Pol. Medaile Rakousko Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
246. Med. Luebeck, dolní Rakousy, Za zásluhy, pohl.na město, BK 1ks 42 mm 0/0 280 --
247. Med. Ferd.II. 1637 Vídeň - úmrtní, Sn, 30 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 260 460
248. Med. Alexan.Lotrinský 1769, Holandsko pod rakous.nadvládou, Cu, 32 mm, téměř, zajímavá Odkaz na fotografii. 1ks nep.hran. 1/1 700 --
249. Med. M.Terezie 1742 na pragmat.sankci, Av: M.Terezie s dítět. Rv: panovníci, Br, 43 mm, téměř Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 1400 --
250. Ag žeton na návštěvu mincov., 20,5 mm, stopa po ouško Odkaz na fotografii. 1ks nep.just. 1/1 600 --
251. Med. M.Terezie na korunovací v Praze 1743, Cu, 42 mm Odkaz na fotografii. 1ks kous.vyštíplý -1/-1 200 200
252. Med. M.Terezie na holdování v Namuru 1749, Cu, 31 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 1200 2200
253. Med. Leopold II. 1765 svatební, Ag, 29 mm Odkaz na fotografii. 1ks nep.hran. 1/-1 1400 --
254. Med. Josef II. na holdov. ve Flandrech, Ag, 28 mm, nep.hr.,rys. Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 3000 --
255. Med. Josef II. 1769, text: Italia……………Br, 48 mm Odkaz na fotografii. 1ks "R" -1/-1 1500 1600
256. Med. Josef II. 1773 na návštěvu v Transylvánii, Cu, 48 mm Odkaz na fotografii. 1ks dr,hrany 1/1 750 750
257. Med. Belgie 1790 na revoluci, Br, 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks nep,just. 1/1 600 --
258. Med. Belgie 1790 na revoluci, Br, 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 950 --
259. Med. Belgie 1790 na revoluci, Br, 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks +1/+1 900 --
260. Med. Flandry-Jugo 1789-1790, Br, 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 900 --
261. Med. František II. 1792 na korunovací ve Frankfurtu, Sn, 42 mm Odkaz na fotografii. 1ks dr.hrany -1/-1 600 --
262. Med. František II. 1797 dolnorak.mobilní výzva, Ag, 38 mm Odkaz na fotografii. 1ks nep.rys. 1/1 1500 --
263. Med. Marie Anna (manželka Ferd.V.) 1836, Zn, 74 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 250 320
264. Med. Ferdinand V. 1836 na korunov. v Praze, Cu, 45 mm, dr.hr. Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 800 --
265. Med. Mödling Za zásluhy o zahradnictví, Br, 40 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1 x sek 1/1 240 --
266. Med. Výroč.založení rakous.nár.banky (1816-1916), Br, 64 mm Odkaz na fotografii. 1ks +1/+1 360 --
267. Med. Plaketa Gen.W.Zehner, Mallnitz 1936, Br, 68 x 79 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 650 650

Pol. Medaile Slezsko Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
268. Med. Adam Václav kníže těšinský (1574-1617), z rodu Piastovců, Bielsko-Biala 1990, portrét/erb, Br, 60 x 80 mm Odkaz na fotografii. 1ks krásná 1/1 240 260

Pol. Medaile Švédsko Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
269. Žetón Karel XI. 1672, portrét + text, Br, 26 mm, dr.vady mater. Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 240 --

Pol. Medaile Vatikán Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
270. Med. Na vstup do EU, Ag 999 punc, 20,12 g, 40 mm Odkaz na fotografii. 1ks proof. 200 260
271. Med. Papeže Lva XII., l.p. 1900, Br, 30 mm, hranky, sig.Bianchi 1ks něk.ďobek 1/1 70 150

Pol. Medaile církevní Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
272. Med. Pius XII., Řím, pohled na Vatikán, Br, 37 mm Odkaz na fotografii. 1ks krásná 0/0 150 400
273. Med. Cieszyn (polský Těšín) 1709-2009, Jezusowy kostel, Ag punc, 35 mm 1ks proof. 350 --
274. Med. Praha 1764 Petr Przichovský, intz., Cu, 37 mm, dírka, rysky Odkaz na fotografii. 1ks dr.hrany 1/1 320 320
275. Med. Jan Pavel II. 1995, Svatořečení: Marek, Melichar, Štefan, mučedníci, Ag 925 punc, 38,32 g Odkaz na fotografii. 1ks proof. 650 750
276. Med. Jan Pavel II. 2014 na kanonizaci, část.zlacená, Ag 999, 31,2 g, 40 mm 1ks orig.etue proof. 650 650
277. Med. Jan Pavel II. 2010 - k 5.výročí umrtí, Ag 999, 20 g, 40 mm, jen 1000 ks., certifikát 1ks orig.etue proof. 600 --
278. Med. Jan Pavel II. 2011 - Santo Subito, pozl.Ag 999 + Ag 999, 15 g, 34 mm, certifikát 2ks orig.etue proof. 750 --
279. Med. Jan Pavel II., 1990 Velehrad, poprsí/kostel, Br, 60 mm, pouze 180 ks., sig.Ú.P., ARS COLL 1ks 0/0 600 --
280. Med. Inocent X. (1644 - 1655), portret/Ježíš s Marií, pozlac. Ag, ovál, 27 x 33 mm Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 600 1800
281. Med. Jan Pavel I.a Jan Pavel II.(2x) (každa jiná), 35 mm, posř.Br 3ks 0/0 90 220
282. Med. Německo - Sada 4 ks.med.á 15 g s J.Pavel II., Ag 999, punc 4ks orig.etue 0/0 1000 --

Pol. Medaile kanárci Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
283. Med. Přerov 1932, spolek Kanárků, Br, 38 x 53 mm, sig.BM Odkaz na fotografii. 1ks orig.etue +1 270 380

Pol. Medaile střelecké Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
284. Plaketa 1898 (J.Christlbauer) - Jubilejní střelby v Bolzanu k 50. výročí panování F.J.I., stojicí císař s holí na horách/hrad v horách nápis ve ztuze, kosočtverec s korunkou, Ag punc, 63 x 40 mm Odkaz na fotografii. 1ks "RR" 1/1 42000 --
285. Med. 1899 (J.Christlbauer) - Císařské jubilej.střelby v Trentu, poprsí F.J.I./Tyrolská orlice, opis, Cu, 44 mm Hauser. 5246 Odkaz na fotografii. 1ks "R" 0/0 10000 --
286. Med. 1908 - Císařské jubil.střelby k 60.výročí panování F.J.I. v Bolzanu, poprsí mlad. a star. F.J.I., čelně koruna, sedicí měst. bohyně, Ag punc, 42 mm Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 8800 --
287. Odzn. 1906 Mähr.Ostrau (M.Ostrava) - 10. Morav.střelby, BK, 40 x45 mm, znač.výrobce Odkaz na fotografii. 1ks "R" +1 4200 --
288. Med. Hamburg 1909 - XVII.německé spolkové střelby, Ag, 25,58 g, 40 mm, dobové ouško, patina Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 2000 2000
289. Plaketa 1884 Leipzig - VIII.německé spolkové střelby, Ag, 27,78 g, 36 x 36 mm, chybí ouško, krásná Odkaz na fotografii. 1ks "R" 0/0 2700 --
290. Med. 1890 FRAUENFELD, střelecké slavnosti - Švýcarsko, Cu, 45 mm, sig.H.Bovy Odkaz na fotografii. 1ks krásná 0/0 1700 --

Pol. Medaile včelářské Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
291. Med. ZUVČ - v uznání práce, úly a dívka s věncem Odkaz na fotografii. 1ks 1/1/1 1500 1800
292. Med. Dr.Živanský, Zemský ústřední spolek včelářský pro markr. moravské, Cu, 43 mm, sig.Šmákal Odkaz na fotografii. 1ks orig.etue +1/+1 800 1600
293. Med. 100.let včel.spolku Paskov-Řepiště-Žábeň (1910-2010), patron, erby, včela, Ag punc 999, 30 mm 1ks kapsle 0/0 600 600
294. Med. 100.let včel.spolku Paskov-Řepiště-Žábeň (1910-2010), patron, erby, včela, Cu, 30 mm 1ks kapsle 0/0 120 120
295. Med. ZO ČSV Těrlicko 1936 - 2001, jen 10 ks, litý Br, 57 mm 1ks "R" 1/1 250 320
296. Med. Opava, Osterzeichisch Schlesis.Bienenzucht Verein, Ag, 32 mm Odkaz na fotografii. 1ks orig.etue 0/0 10000 --
297. Med. Opava, Osterzeichisch Schlesis.Bienenzucht Verein, Cu, 32 mm Odkaz na fotografii. 1ks orig.etue 0/0 8000 --

Československo

Pol. Období 1918-1938 Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
298. 5 Kč 1927 "R" Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 1/-1 2800 3800
299. 5 Kč 1928, 1929 2ks 0/0 160 200
300. 5 Kč 1928 varianta 1ks 0/0 250 250

Zpět na položky 101-200 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 301-400

Rychlá navigace