Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 6. října 2019.

Sálová aukce

Československo

Pol. Období 1918-1938 Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
301. 5 Kč 1928 velká a malá vlnovka 2ks 0/0 240 380
302. 5 Kč 1930, 1929 2ks 0/0 200 280
303. 5 Kč 1930 1ks +1/+1 80 --
304. 1 Kč 1922 1ks sbírková RL/RL 260 440
305. 1 Kč 1930 lepší 1ks +1/+1 300 --
306. 50 Haléř 1925 1ks -1/-1 150 200
307. 50 Haléř 1926 1 x nep.hranka Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 1300 1500
308. 20 Haléř 1921 1ks 0/0 50 95
309. 20 Haléř (1921 - 1938) kompletní mimo 1933 12ks 0/+2 500 600
310. 20 Haléř 1933 Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/-1 2000 3600
311. 20 Haléř 1933 Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/-1 3400 3400
312. 10 Haléř (1922 - 1938) kompletní 17ks 0/-1 400 650
313. 10 Haléř 1932 1ks 1/1 250 --
314. 5 Haléř (1923 - 1938) kompletní mimo 1924, 1926 9ks 0/1 700 1400
315. 5 Haléř 1924 sběratelská kopie 1ks -1/-1 400 --
316. 5 Haléř 1926 nep.hranky Odkaz na fotografii. 1ks "R" +1/+1 700 1100
317. 5 Haléř 1932 1ks lepší +1/+1 280 280

Pol. Období 1939-1945 - protektorát Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
318. 1 Koruna 1941, 1942, 20 Haléř 1941, 1942, 1943 5ks 1/-1 50 60
319. 1 Koruna 1941, 1942, 1943, 1944 4ks +1/+1 100 100
320. 1 Koruna 1941 1ks 0/0 100 150
321. 1 Koruna 1942 1ks 0/0 100 100
322. 1 Koruna 1943 1ks 0/0 100 --
323. 1 Koruna 1944 1ks 0/0 100 --
324. 50 Haléř 1941 1ks 0/0 100 130
325. 20 Haléř 1941 1ks 1/1 100 --
326. 20 Haléř 1942 1ks 0/0 100 100
327. 10 Haléř 1941 1ks 0/0 100 160

Pol. Období 1945-1993 Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
328. 500 Kčs 1983 Národní divadlo, ,,Kolarsky" bez háčků a čárek Odkaz na fotografii. 1ks "R" 0/0 3200 --
329. 500 Kčs 1983 Národní divadlo, ,,Kolarsky" bez háčků a čárek Odkaz na fotografii. 1ks sbírkový 0/0 2200 2600
330. 100 Kč 1949 + 50 Kč 1949 (obě Stalin) 2ks sbírková 0/0 300 380
331. 100 Kč 1955 Osvobození 1ks 0/0 1100 1200
332. 100 Kč 1955 Osvobození varianta ostré J Nov. 105/a 1ks "R" +1/+1 1700 1750
333. 100 Kčs 1971 J. Mánes orig.etue s pečetí 1ks nažlout.patin. proof. 600 --
334. 100 Kčs 1971 J. Mánes orig.etue s pečetí 1ks proof. 500 600
335. 100 Kčs 1974 Smetana orig.etue s pečetí 1ks čás.čer.patin. proof. 400 460
336. 100 Kčs 1974 Smetana orig.etue s pečetí 1ks nažlout.patin. proof. 550 --
337. 100 Kčs 1976 J.Král orig.etue s pečetí, nep.nažlout.patína 1ks proof. 650 --
338. 100 Kčs 1977 V. Hollar, skvrnky, nepův. kapsle 1ks proof. 500 --
339. 100 Kčs 1977 V. Hollar orig.etue s pečetí 1ks nažlout.patin. proof. 650 --
340. 100 Kčs 1979 J. Botto, nepův. Kapsle 1ks proof. 440 480
341. 100 Kčs 1980 Spartakiáda orig.etue s pečetí 1ks nažlout.patin. proof. 400 420
342. 100 Kčs 1980 P.Parléř orig.etue s pečetí 1ks nažlout.patin. proof. 400 550
343. 100 Kčs 1981 člověk v kosmu, nepův. kapsle 1ks proof. 360 360
344. 100 Kčs 1985 MS v hokeji orig.etue s pečetí 1ks proof. 550 700
345. 100 Kčs 1989 17.listopad orig.etue s pečetí 1ks nažlout.patin. proof. 600 --
346. 100 Kčs 1990 Karel Čapek orig.etue s pečetí, nep.nažl.patina 1ks proof. 900 --
347. 100 Kčs 1990 Velká Pardubická 1ks orig.etue proof. 1400 --
348. 50 Kč 1955 Osvobození 1ks nep.hranky 0/0 300 300
349. 50 Kčs 1968 Republika není etue 1ks 1 x rýha proof. 1600 --
350. 50 Kčs 1968 Republika 1ks 0/0 600 600
351. 50 Kčs 1968 Republika orig.etue s pečetí 1ks proof. 3200 --
352. 50 Kčs 1968 Republika nepůvod.etue, nažlout.patina 1ks proof. 3200 --
353. 50 Kčs 1970 V.I.Lenin 1ks 0/0 800 --
354. 50 Kčs 1971 KSČ orig.etue s pečetí 1ks čás.čer.patin. proof. 550 650
355. 50 Kčs 1971 KSČ orig.etue s plombou 1ks proof. 600 600
356. 50 Kčs 1971 P.O.Hviezdoslav orig.etue s pečetí 1ks proof. 400 600
357. 50 Kčs 1972 Myslbek orig.etue s pečetí 1ks nažlout.patin. proof. 400 600
358. 50 Kčs 1973 Lidové milice orig.etue s pečetí 1ks proof. 400 400
359. 50 Kčs 1973 Lidové milice není etue 1ks proof. 300 400
360. 50 Kč 1974 Jesenský orig etue s pečetí 1ks nažlout.patin. proof. 460 500
361. 50 Kčs 1975 S.K. Neumann orig etue s pečetí 1ks nažlout.patin. proof. 700 --
362. 50 Kčs 1974 Z. Nejedlý orig etue s pečetí 1ks nažlout.patin. proof. 550 600
363. 50 Kčs 1978 Kremnica není etue 1ks proof. 300 340
364. 50 Kčs 1990 Sv.Anežka, bez sig. LK 1ks "R" 0/0 3000 --
365. 50 Kčs 1990 Sv.Anežka, bez sig. LK 1ks "R" 0/0 2300 2300
366. 25 + 10 Kč 1954 SNP 2ks 1/1 230 --
367. 25 Kč 1954 SNP orig.kapsle s páskou 1ks proof. 900 1200
368. 25 + 10 Kč 1955 Osvobození 2ks 0/0 250 250
369. 25 Kčs 1968 Národní muzeum 1ks 0/0 220 240
370. 25 Kčs 1968 Národní muzeum 1ks 0/0 220 260
371. 25 Kčs 1969 J.E. Purkyně 1ks 0/0 220 250
372. 25 Kčs 1969 J.E. Purkyně není etue 1ks proof. 400 550
373. 25 Kčs 1969 25 let SNP 1ks 0/0 1500 1800
374. 25 Kčs 1970 Osvobození orig.kapsle s páskou 1ks proof. 700 800
375. 25 Kčs 1970 SND 1ks 0/0 180 180
376. 20 Kčs 1972 A.Sládkovič, licous-bokom brady 1ks "R" 0/0 2300 3000
377. 20 Kčs 1972 A.Sládkovič nepův.kapsle 1ks proof. 460 460
378. 20 Kčs 1972 A.Sládkovič orig.etue s pečetí 1ks nažlout.patin. proof. 400 550
379. 10 Kč 1957 J.A.Komenský, lev bez penisu Odkaz na fotografii. 1ks "R" 0/0 1800 --
380. 10 Kč 1957 J.A.Komenský, lev bez penisu Odkaz na fotografii. 1ks "R" 0/0 900 1200
381. 10 Kčs 1965 J.Hus není etue 1ks proof. 750 750
382. 10 Kčs 1965 J.Hus orig.etue s papir.pečetí 1ks nažlout.patin. proof. 1300 1300
383. 10 Kčs 1966 Velká Morava, 2 x čer.tečka, nep.kapsle 1ks proof. 360 360
384. 10 Kčs 1968 ND není etue 1ks proof. 800 800
385. 10 Kčs 1968 ND 1ks 0/0 220 --
386. 10 Kčs 1990 T.G.M., MR bez tečky Nov. 83/a 1ks "RR" 1/1 3300 --
387. 10 Kčs 1990 T.G.M., MR bez tečky Nov. 83/c 1ks "RR" 1/1 4400 --
388. 50 Haléř 1953 Odkaz na fotografii. 1ks "R" 0/0 300 340
389. 50 Haléř 1953 nep.vad.mat. 1ks "R" +1/1 190 190
390. 50 Haléř 1969, bez teček 1ks "R" -1/1 4600 4600
391. 20 Haléř 1947 Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 3000 3000
392. 10 Haléř 1956 lepší 1ks sbírkový 0/0 90 150
393. 10 Haléř 1963 s tečkama 1ks "R" -1/-1 3200 --
394. 10 Haléř 1963 s tečkama, nep.ďobky Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 1000 1600
395. Sada oběžných mincí 1980 v modrém plast.obalu 1ks 0/0 1300 --
396. Sada oběžných mincí 1982 v modrém plast.obalu 1ks "R" 0/0 2600 3100

Česká republika

Pol. Období od 1993 Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
397. 500 Kč 2015 V. Thám není certifikát 1ks orig.etue proof. 750 --
398. 200 Kč 1993 Ústava certifikát 1ks orig.etue proof. 2400 3200
399. 200 Kč 1996 Deburau není certifikát 1ks orig.etue proof. 4600 4600
400. 200 Kč 1998 Fr.Palacký certifikát 1ks orig.etue proof. 2200 2200

Zpět na položky 201-300 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 401-500

Rychlá navigace