Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 1. - 3. října 2021 na https://cns-havirov.onebid.cz/cs/index.

E-AUKCE

Faleristika

Starověk

Pol. Starověk Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
301. Illyria - Dyrrhachium, AR drachma po roce 229 př. Kr., kráva se teletem, dnešní Chorvatsko, blíže neurčeno, Ag, 1/1 800 Kč --
302. Řecko - Thrakie, Maroneia 2. stol př. n.l., hlava Apolla / stojící muž, 7.48 g, 2/2 200 Kč --
303. Řecko - Thrakie, Messembria 450-350 př.nl, helmice zepředu / META ve čtvrceném kole, 1.35 g, 2/2 100 Kč --
304. Řecko - Troas - Skepsis 350-310 př.n.l., AE 11 mm, ltp, A: polovina Pegase vlevo, R: palma ve čtverci E/K, Sear: 4136, Br, 1/1 200 Kč --

Pol. Keltové Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
305. Obol 1.51 g, mušle?, blíže neurčeno, Ag, 1 300 Kč --
306. Obol 1.59 g, blíže neurčeno, Ag, 2 200 Kč --

Pol. Řím – republika / Gaius Norbanus Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
307. Denár 88 př.n.l., Mars v korintské přilbě / Viktorie v bize, dole CN.LENTVL., Crw.345, Seabz - Cornelia 50, 3.75 g, Ag, -1/1- 1 900 Kč --

Pol. Řím – republika / Gaius Vibius Pansa Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
308. Denár 90 př.n.l., Hlava Apollona zprava, za hlavou PANSA / Minerva v quadrize, v úseči C.VIBIVS.C.F.3.65 g, Crw.342/5b, BMC 2239, Seaby - Vibia 2, nep. hr., stará popiska, Ag, 1/1 2 200 Kč --

Pol. Řím - císařství Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
309. Konvolut 6 ks blíže neurčených mincí 1-4 stol.?, 6 ks - 100 Kč --
310. Konvolut 7 ks blíže neurčených mincí, 4. stol.?, 7 ks - 150 Kč --

Pol. Řím – císařství / Septimus Severus (193 -211) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
311. Denár z roku 202 - 210, LIBERALITAS AVG.VI. / stojící Liberalitas s tabulkou, Mc.Roma, RIC 278a, nevyplněný štítek starožitníka Karla Chaury, nep. napr., Ag, 1/1 850 Kč --

Pol. Řím – císařství / Severus Alexander (222 - 235) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
312. Denár z roku 231-235, PROVIDENTIA AVG. / Prividentia drží klasy a kotvu, dole modius, Mc. Roma, RIC 252, odlomený, spojeno lakem, Ag, 1/1 280 Kč --
313. Denár, blíže neurčeno, Ag, 1/1 300 Kč --

Pol. Řím – císařství / Probus (276 - 282) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
314. Antonián, blíže neurčeno, 2/2 100 Kč --
315. Antonián, blíže neurčeno, 2/2 100 Kč --

Pol. Řím – císařství / Carinus (283 - 285) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
316. AE antoninian (jako caesar), PRINCIPI IVVENT / stojící caesar se standartou a železem, RIC 189, vyštíp., -1/1- 380 Kč --

Pol. Řím – císařství / Constantius I. (306 - 337) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
317. Malý bronz AE 3, GLORIA EXCERCITVS / dva vojáci, dvě standarty, Mc.Roma, RIC 3191, 1/1 180 Kč --

Pol. Řím – císařství / Licinius I. (308 - 324) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
318. Follis z roku 313, IOVI CONSERVATIORI / stojící Jupiter drží Viktorii, u nohou orel s věncem, RIC 229a, -1/1- 280 Kč --

Pol. Řím – císařství / Constantius II. (324 - 361) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
319. AE 14 dva vojáci, 1/2 140 Kč --
320. AE Centenionalis - FEL TEMP REPARATIO, voják zabíjí nepřítele, 2/2- 150 Kč --
321. AE malý follis, dva vojáci, 2/2 140 Kč --

Pol. Řím – císařství / Valentinian I. (364 - 375) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
322. Malý bronz AE 3, SECVRITAS REIPVBLICAE. / Viktorie s věncem a palmou, Mc. Siscia, RIC 15a, 1/1 180 Kč --
323. Valentinian I AE 3 - GLORIA ROMANORVM, 2/2- 150 Kč --

Pol. Řím – císařství / Valens (364 - 378) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
324. Malý bronz?, neurčeno, 2/3 100 Kč --

Pol. Byzanc / Justin II. (565 - 578) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
325. 20 Nummi 571/72, Justin a Sofia na trůně / velké K, Sear 366, 2/1- 300 Kč --

Pol. Byzanc / John I. Tzimiskes (969 - 976) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
326. Anonymní follis, Kristus s evangeliem / čtyřřádkový nápis, Sear 1793, neprav. okr., 2/1- 300 Kč --

Středověk (6.- 15. století)

Pol. Středověk (6.- 15. století) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
327. Francie / Filip IV. (1328 - 1350) Groš, Tournai, 2,53 g, Duplessy 259, patina, Ag, +2/2+ 4 000 Kč --

Pol. Regensburg (1250 - 1270) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
328. Fenik - okřídlený lev, 0,84 g, Emmering 237, jako Lusch.43 Ag, -1/1- 380 Kč --

Pol. Regensburg - Jindřich XIII. (1263 - 1290) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
329. Fenik - poprsí s klíčem a rybou, 0,75 g, Emmering 239, Ag, 1 480 Kč --

Pol. Štrasburg (1489 - 1639) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
330. 1/2 Krejcar, ? 18 mm, SJ 1969/968, nep. napr., billon, 1 500 Kč --

Nouzovky, účelové známky a žetony

Pol. Nouzovky, účelové známky a žetony Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
331. 1 Suppe - Witkowitz, Ms, -1/1- 100 Kč --
332. 1 Suppe / EISENWERK WITKOWITZ, polévka Vítkovice, oxid. skvr., Zn, -1/1- 100 Kč --
333. 1. Máj, plast, díra, 1/1 50 Kč --
334. 100 - Ni, 1,63 g, 2 - Ms, 1.74 g, matice osvěty lidové, 1877 - 1902, 25 let, obě 18 mm, , 2 ks 1-1- 100 Kč --
335. 2 Heller - Lebensm. Mag. K.F. Nordbahn Wien und Floridsdorf, 8hr., 19 mm, Cu, +1/1+ 100 Kč --
336. 20 Kčs, Vítkovice, osmihran, plast, 1/1 100 Kč --
337. Anonymní známka 10, hrany, 1/1 100 Kč --
338. August Benitschke, Spengler Im M. Ostrau, jednostranná, Ms, -1 50 Kč --
339. Bettina Schacht / 10, díra, Ms, 1/1 50 Kč --
340. Bettina Schacht / 20, díra, Ms, 1/1 50 Kč --
341. Důl 1. máj - vadná thermonádoba, díra, plast, 1/1 50 Kč --
342. Důl ČSA, 3 ks Fe známek, Polévka důl ČSA, plast, 35 mm, Fe, 4 ks 1-2 100 Kč --
343. Důl Ed. Urx, plast, dírka, 2/2 50 Kč --
344. Fárací známka důl. ČSA, 1418, koroze, FeNi, -1/2 50 Kč --
345. Ivanovice konsum verein, hodnota 10 zn., -1/1- 80 Kč --
346. NHKG 32, hvězda / 16, díra, Fe, -0/0- 50 Kč --
347. NHKG N.P. výdejna, Čís. 23-1, 27.3 mm, 1.5 g, díra,, Al, 0 50 Kč --
348. NHKG N.P. výdejna, Čís. 28-2, 27.3 mm, 1.5 g, díra,, Al, 1 50 Kč --
349. NHKG N.P. výdejna, Čís. 84-2, 803, 27.3 mm, 1.5 g, díra, Al, 1 50 Kč --
350. OKRD-H, D 129, 6ti hran, díra, Al, 1 50 Kč --
351. Ostrava - VŽKG, 23,2 mm, 1,7 g, dírka, 1/1 50 Kč --
352. Ostrava NHKG, 0707 - 13, 40.6 mm, 2,79 g, díra, Al, 1 50 Kč --
353. Polévka důl Hlubina, díra, plast, 0/0 50 Kč --
354. Polévka důl Jeremenko, plast, díra, -0/0- 50 Kč --
355. Polévka důl Jeremenko, plast, díra, 0/0 50 Kč --
356. Protektorát - Für 1K Gas / za 1 K plyn - městská plynárna, Ms?, 1/1- 100 Kč --
357. Štepánov, č. 85, 40 mm, díra, Al, 1/1 50 Kč --
358. Vítkovice žel. 1828, Fe, 1/1 50 Kč --
359. Vítkovické žel. Klementa Gottwalda 1093, díra, Fe, -1 50 Kč --
360. VOKD polévka, červená, plast, díra, 1/1 50 Kč --

Konvoluty

Pol. Konvoluty Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
361. ČSSR - 25 hal. 1963, 10 hal. 63, 70, 5 hal. 66, 67, 73, 3 hal. 1953, Al, 7 ks 1/2 5 Kč --
362. Konvolut 1 Kčs 1962 - 1992, 18 ks, + žeton ČNS, 19 ks - 100 Kč --
363. Konvolut 10 haléřů 1953 - 1971, 17 ks, Al, 17 ks - 36 Kč --
364. Konvolut 5 Kčs 1966 - 1991, 9 ks, 5 Kč 1938, 3 ks, 12 ks - 150 Kč --
365. Konvolut Anglie 40 ks, od 1911 po současnost, 40 ks - 400 Kč --
366. Konvolut celkem 7 ks mincí, 5 ks blíže neurčené 4. stol.?, 2 ks boratinky Jan II Kazimír (1648–1668), 7 ks 3-4 100 Kč --
367. Konvolut ČSR 1 Kč 1922 - 1938, 12 ks, 12 ks - 550 Kč --
368. Konvolut ČSR 20 hal. 1921 - 1937, 11 ks - 360 Kč --
369. Konvolut ČSR 50 hal. 1921 - 1931, 6 ks - 220 Kč --
370. Konvolut ČSSR 1 h, 3h, 5h 1953 - 1976, 25 ks, Al, 25 ks - 30 Kč --
371. Konvolut ČSSR 20h, 50h, 1 Kčs, 2 Kčs, 3 Kčs, 10 h 1941, 31 ks, 31 ks - 26 Kč --
372. Konvolut ČSSR 25 hal. 1953 - 1963, Al, 6 ks - 180 Kč --
373. Konvolut mincí bývalých soc. států + album, 332 ks, 332 ks - 250 Kč --
374. Konvolut mincí R-U FJI. + album, 74 ks, 74 ks - 850 Kč --
375. Konvolut přebážně Bulharsko, 91 ks, 91 ks - 150 Kč --
376. Konvolut Rumunsko 15 ks, 15 ks - 180 Kč --
377. Konvolut SSSR 17 ks, 17 ks - 180 Kč --

Literatura

Pol. Literatura Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
378. Historie Vítkovických železáren ražená do kovu, Vítkovice 1983, drobně pošk. přebal, jinak jako nová, - 300 Kč --
379. Kalus J. - Mince knížectví těšínského, 1994, N 30 Kč --
380. Krubl Z. - Československé & české vojenské odznaky 1922 - 1997, 1999, N 200 Kč --
381. Menzel Peter - Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland: 1840 bis 2002. Bände I+II, 2 ks 1 600 Kč --
382. MRI Bankers' Guide to Foreign Currency 36th Edition, III.2000, katalog platných světových bankovek k září 2000, stopy užívání, - 100 Kč --
383. Novotný V., Moulis M. - Papírová platidla Československa 1918 - 1993, ČR a SR 1993 - 1998, N 50 Kč --
384. Parchimowicz: Katalog monet polskich, 1995, Reszczinski: Katalog monet dwuylotovych, Vandas: Ceník pap. plat. Německa 1871-1992, aukční kat. Kölner, 4 ks - 120 Kč --
385. Podczaski A. - Katalog papierowych pieniedzy zastepczych z ziem polskich 1914 - 1924, 2004, N 1 000 Kč --
386. Polívka: Mince FJI., 1972, Novotný: Mince FJI., 1996, Český katalog euromincí, 2009, Faleristická sbírka Slezského muzea v Opavě, 4 ks - 120 Kč --
387. Vandas Jiří: Mince a platidla, 1994, - 100 Kč --

Ostatní

Pol. Ostatní Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
388. Štítky na šicí stroje, GRITZNER - DURLACH, LACA - SOBĚSLAV, PFAFF - KAISERSLAUTERN, Ms., 3 ks 1 240 Kč --

Sběratelské kopie

Pol. Sběratelské kopie Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
389. Bankovka 100 Kčs 1961 - verze z mědi, v orig. obale, emitent: Národní Pokladnice, pořadač, Cu, 0/0 500 Kč --
390. Kopie 1/2 Tolar 1760, pravděpodobně mosaz, - 300 Kč --
391. Kutnohorský pamětní groš, punc, 26 mm, Ag, 0/0 140 Kč --
392. Med. K oživení kremnického baníctva. Klečící sv. Kateřina, znak Karla Roberta z Anjou, opis / Důl, znak, opis. A.Hám, Odražek dvoudukátu 1934, hladká hrana, pozlacený? bronz, 5.9g, ? 25 mm, pozl. Br?, 0/0 750 Kč --
393. Pamětní groš v etui Mestský národní výbor Kutná Hora, postříbřená Ms, 1/1 150 Kč --
394. Pětihaléř z roku 1924 - nejcennější československá oběžná mince, emit: Národní Pokladnice, pozlacená měď, bez. cert., kapsle, pozl. Cu, PROOF 300 Kč --
395. Replika "Dukát Karel IV.", pozlaceno, Emitent: Národní Pokladnice, etue, certifikát, Pozl. Cu, PROOF 500 Kč --
396. Replika pražského groše Václava II., 1994 mincovna Jablonec, postříbřená mosaz?, 3,36 g, 25.0 mm, postř. Ms?, 1/1 100 Kč --
397. Replika svatováclavského dukátu 1923, pozlacená Cu, kapsle, bez cert., emit.: Národní Pokladnice, pozl. Cu, PROOF 300 Kč --
398. Šlikův tolar 1520/1967, replika, patina, bez sig., 21,30 g, ? 42,7 mm, ?, 0/0 180 Kč --
399. Šlikův tolar 1520/1967, replika, bez sig., 25,95 g, ? 42,9 mm, pozlacený? ?, 0/0 240 Kč --
400. Šlikův tolar 1520/1994, replika mincovny Jablonec, postříbřeno, patina, bez sig. a roku, 22,8g, ? 41,8 mm, postříbřeno, 0/0 160 Kč --

Zpět na položky 201-300 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 401-500

Rychlá navigace