Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 1. - 3. října 2021 na https://cns-havirov.onebid.cz/cs/index.

E-AUKCE

Faleristika

Pol. ČSSR Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
201. Odz. - Sbor požární ochrany ČSSR - Za zásluhy s č. 1159, spona, - 500 Kč --
202. Odz. bez nehod: 250.000 km, 500.000 km, 750.000 km, 1.000.000 km, 4 ks malé, 4 ks velké, 8 ks - 120 Kč --
203. Odz. Český Ťešín, šroub, poškozená etue, 0 50 Kč --
204. Odz. Letecký svaz, jehla, - 50 Kč --
205. Odz. štít 1984 ČSSR, spona, etue, 0/0 60 Kč --
206. Odz. Vzorný kolektiv SNB, zlatý, šroub, 0/0 80 Kč --
207. Odz. Vzorný kolektiv ZNB, stříbrný + bronzový, šroub, 2 ks 0-0 100 Kč --
208. Odznaky za věrnost energetice + nejlepší pracovník, vše smalt, jehla, etue, 3 ks - 30 Kč --
209. Pam. medaile "Partyzánská brigáda Mistr Jan Hus 1944-1945", Na paměť II. odboje k 25. výr. osvobození ČSSR,"R", Br, 1/1/1 2 400 Kč --
210. Řád rudého praporu práce I. vydání, stříbrný pozlacený odznak, smalt, etue, stuha, stužka, dekret, 1/1/1 900 Kč --
211. Řád rudého praporu práce II. vydání, stříbrný, smalt, etue, stuha, stužka, 0/0/0 900 Kč --
212. Svaz turistiky ČSTV k 90. výročí, spona + jehla, dekret, 2 ks - 40 Kč --
213. Vyz. 30 let ČSAD Ostrava, 1/1 40 Kč --
214. Vyz. ČSZ zasloužilá funkcionářka, chybí tři kameny 1/1 40 Kč --
215. Vyz. Prof. Mudr. Jan Jánský + miniatura, orig. etue, 1/1 40 Kč --
216. Vyz. vzorný pracovník, Důl Vítězný únor Osttrava, 1/1 50 Kč --
217. Vyz. za službu vlasti, etue, 1/1/1 100 Kč --
218. Vyz. za věrnost, hornické vyzn., 1/1 50 Kč --
219. Vyzn. "Za zásluhy o rozvoj okresu Karviná", bez etue, 1/1/0 50 Kč --
220. Vyzn. vzorný pracovník, Důl 1. Máj, průkaz držitele, orig. etue, 1/1 70 Kč --
221. Vyzn. vzorný pracovník, OKR BÁŃSKÉ STROJÍRNY k.p. Ostrava, orig. etue, 0/0 60 Kč --
222. Vyzn. za pracovní obětavost, 2ks, jeden se stuhou, druhy bez s ratolestí, orig. etue, 1/1/1 80 Kč --
223. Vyzn. za socialistickou výchovu, zlatý a bronzový, 2 ks 1-1 80 Kč --
224. Vyzn. zemědělec, vzorný učeň, spona, orig. etue, 1/1 80 Kč --
225. Vzorný Student Vojenské Katedry, Kremnica, šroub., starší typ + miniatura, orig. etue, 0/0 200 Kč --
226. Za zásluhy o rozvoj ČS.tělesné výchovy a sportu + miniatura, etue, - 40 Kč --

Pol. Hasiči Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
227. AE medaile Filippsdorf (Filipov) 1890, k 15. výr. založení hasičského spolku, ZK, 27 mm, sbír., 0/0/1- 500 Kč --
228. Odz. 1928 - 40 let sboru dobrovolných hasičů Stará Bělá, jehla, - 300 Kč --
229. Odz. Petřvald, župa Orlovská - Těšínská, ZK + smalt, 35 mm, spona, "R", 0 2 000 Kč --
230. Vyz. za mimořádné zásluhy, federální výbor pož. ochrany, číslovaná, poškoz. spona, 0/1/0 80 Kč --
231. Vyz. Zemská hasičská jednota "ZA ZÁSLUHY", slezská orlice, Br + mnohobarevný smalt, 46 x 60 mm, orig. spona, 0 1 600 Kč --
232. Vyz. Zemská hasičská jednota "ZA ZÁSLUHY", slezská orlice, postříbřeno + mnohobarevný smalt, 46 x 60 mm, orig. spona, 1 1 600 Kč --
233. Vyz. Zemská hasičská jednota "ZA ZÁSLUHY", slezská orlice, pozlaceno + mnohobarevný smalt, 46 x 60 mm, orig. spona s žerdí + nošená stuha , +1/-/2 1 600 Kč --

Pol. Hornické Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
234. AE medaile 1965, Hornické město Karviná, sig. J. Palavský, 102 g, etue, t. 0/0 40 Kč --
235. Odz. CZV SSM dolu jůlius Fučík, k.p. Petřvald, Fučíkovská 30, 2 x červený, zelený černý, 4 ks 1-1- 120 Kč --
236. Odz. držitel rekordu F.M.P.E., Závod Míru BPW Karviná 1968, 2 ks - 50 Kč --
237. Odz. nejlepší pracovník MP, Odz. české lupkové závody, Odz. VKD pracuje 3 roky bez úrazu, 3 ks - 100 Kč --
238. Odz. Vzorný pracovník podniku, OKR - Důl Hlubina, spona, 1 50 Kč --
239. Odz. vzorný učeň SKD Kladno, spona, 1 80 Kč --
240. Přív. 25 let VOKD, přív. OKRD, med. zasloužilý pracovník VOKD, 3 ks 1-1 80 Kč --
241. ÚVOSPHE zasloužilý inspektor bezp. práce, závěs, Vzorný pracovník, spona, 2 ks - 85 Kč --
242. Vyz, Důl 1. máj, SOUH, strřední odborné učiliště hornické, čest práci, etue, 1/1 80 Kč --
243. Vyz, důl ČSA Karviná - vzorný dopisovatel, Podnikový časopis Havířská pravda, zelený, červený, černý, 3 ks 1-1 160 Kč --
244. Vyz, vzorný pracovník, uranové doly Příbram, 1/1 70 Kč --
245. Vyz, zasloužilý horník Důl Hlubina, stuha, 2/2/1 70 Kč --
246. Vyz, zasloužilý pracovník dolu ČSA, etue, -1/1 70 Kč --
247. Vyz. za úspěšnou práci, Důl Klement Gottwald Kladno, Vítěz soc. soutěže 1981, etue, 2 ks 1-1 55 Kč --
248. Vyz. nositel řádu práce, výr. velké mostecké stávky, 0/-/0 75 Kč --
249. Vyz. vzorný pracovník nafta Gbely, 1/-/1 75 Kč --
250. Vyz. vzorný pracovník VKD, Důl Kladno, 1/1/1 80 Kč --
251. Vyz. vzorný pracovník, OKR Důl Doubrava, etue, 0/0/0 80 Kč --
252. Vyz. zasloužilý pracovník Důl Nosek, 1/-/1 60 Kč --
253. Vyz. zasloužilý pracovník Důl Nosek, miniatura, orig. etue, 1/1 100 Kč --
254. Vyz. Zasloužilý pracovník OKD, dekret, orig. etue, 1/-/0 70 Kč --
255. Vyz. zasloužilý pracovník podniku Důl Hlubina, Vyzn. vzorný pracovník OKR Důl Hlubina, 2 ks 1-1 160 Kč --
256. Vyzn. vítěz soc. soutěže OKD - Důl Ostrava, Vyzn. za věrnost podniku OKR - Důl Ostrava, 2 ks 0-1 160 Kč --
257. Vyzn. vzorný pracovník OKR Důl Doubrava Orlová, Vyzn vítěz soc. soutěže 1985, Odz. nejlepší pracovnník, 3 ks 1-1-1 160 Kč --
258. Vyzn. vzorný pracovník OKR Důl Doubrava Orlová, Vyzn. zasloužilý pracovník Důl ČSA, Karviná, 2 ks 1-1-1 160 Kč --
259. Vyzn. vzorný pracovník VOKD, Odz. BASTRO, 2 ks 1-1 140 Kč --
260. Vyzn. za věrnost podniku OKR - Důl Ostrava, Vyzn. za věrnost podniku OKD - Důl Ostrava, 2 ks 1-1 160 Kč --
261. Vyzn. za zásluhy o rozvoj dolu ČSM, Vyzn. za rozvoj podniku OKR - Důl A. Zápotocký, 2 ks 1-1-1 160 Kč --
262. Vyzn. zasloužilý pracovník Důl Jan Šverma, Med. Důl Jan Šverma K.P. Ostrava, 100 let 1890 - 1990, stuha, OKD, 2 ks 1-1 200 Kč --
263. Vyzn. zasloužilý pracovník podniku OKD - Důl Ostrava, Vyzn. vzorný pracovník podniku OKD - Důl Ostrava , 2 ks 1-1 160 Kč --
264. Vyzn. zasloužilý pracovník podniku OKR - Důl Ostrava, Vyzn. nejlepší racionalizátor Důl Ostrava, 2 ks 0-1- 160 Kč --
265. Vyznamenání vzorný pracovník Důl 1. máj, OKD, etue, 0/0/0 80 Kč --
266. Vzn. vzorný pracovník Důl 1. máj, Medaile OU 1950 - 1980, Důl 1. máj, lehká slitina, 2 ks 0-1 100 Kč --

Pol. Hudební Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
267. Odz. Hruschau, něm. hudební spol., ZK + smalt, 33 mm, zn. výr., spona, "R", 1 3 000 Kč --
268. Vyz. HRUSCHAU (Dnes Ostrava Hrušov), zn. výr., "R", 0/0/1 3 000 Kč --
269. Vyz. Mähr. Ostrau, K jub. 1861 - 1911 trvání, "R", 1/1/1 3 000 Kč --
270. Vyz. Mor. Ostrava 1903, Orchestr, něm. text, ZK + smalt, 40 mm, nep. rýha, spona, 1 1 200 Kč --

Pol. Německo Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
271. Přívěsek k hodinkám, Ag 800, 11.6 g, 30 x 80 mm, Ag 800, 1/1/1 350 Kč --
272. Třetí říše - Náprsní stužka?, -1 100 Kč --
273. Vyz. udělováno při sport. turnajích, BK + smalt, orig. stuha, 1/1/1- 300 Kč --
274. Záslužný kříž "Deutchen Mutter", 2. model - s datem, bronz, bez stuhy, 1/1/- 1 000 Kč --
275. Záslužný zlatý kříž "Deutschen Mutter", orig. stuha, 1/1/1 1 600 Kč --

Pol. Ostatní Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
276. MARIAZELL, sig. Hans Rögl, blíže neurčeno, ovál 79x59 mm, se závěsem, připájená spona, dr. oxid., - 700 Kč --

Pol. R-U Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
277. Karlův vojenský kříž, 0/1/0 200 Kč --
278. Odz. Klatovy 1909, výstava pro Pošumaví, pohled na město, BK + smalt, 27 x 30 mm, spona, 0 440 Kč --
279. Odz. Mähr. Ostrau 1895, na památku otevření něm. domu, BK, 35 x 47 mm, opr. jehla, "R", 1 3 000 Kč --
280. Odz. Mähr-Ostrau 1914 - 1915, Hilfsbund, ZK + smalt, 24 x 32 mm, erb, spona, 1 300 Kč --
281. Odz. Spolek Vltavan v Praze, kotva, ruce, pádla, 33 x 50 mm, spona, Br, 1 1 200 Kč --
282. Odz. ZWICKAU in Böh. (Cvikov u Liberce), mistr, ZL + smalt, 40 x 35 mm, spona, sbír, 0 900 Kč --
283. Pamětní medaile FJI., SIGNUM MEMORIAE, 1/1/1 100 Kč --
284. Velký odz., XI. sjezd slov. novinářů, Praha 1912, Au + Ag + smlat, 45 mm, krásný, spona, "R", 0 450 Kč --
285. Velký odzank veslaři, C.R.C. 1899, vesla + věnec, ZK + smalt, 33 x 45 mm, jehla, "R", 0 1 600 Kč --
286. Vyz, Böhm Aicha (Český Dub), prům. spolek, 40 x 55 mm, orig. stuha, zn. výrobce, "R", 0/0/0 1 200 Kč --

Pol. SSSR Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
287. Org. válečná medaile za obranu Kavkazu, značená kolodka výrobcem, "R", 1/1/1 800 Kč --
288. Org. válečná medaile za obranu Kyjeva, "R", 1/1/1 1 600 Kč --
289. Org. válečná medaile za osvobození Varšavy, 1/1/1 550 Kč --
290. Org. válečná medaile za vítězství nad Japonskem, 1/1/1 550 Kč --
291. Vyz. 4. ukrajinský front, orig. etue, 1/-/1 100 Kč --

Pol. Svět Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
292. 11 ks fotbal. odznaků Anglie, 11 ks - 500 Kč --
293. Vyz. za vítězství - Belgie, 1/2/0 200 Kč --

Pol. Štítky na hole a turistické přívěsky Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
294. Přívěsky - Beskydy, Hotel Řeka, Kaple na Radhošti, Hotel Tanečnice, Beskydy / Radhošť, 5 ks - 150 Kč --
295. Přívěsky - Beskydy, Pustevny, Kaple na Radhošti, Radegast na Radhošti, Hotel Tanečnice, 5 ks - 150 Kč --
296. Přívěsky - Cyril a Metoděj, Pustevně na Radhošti, Radegast, Radhošť, Kaple na Radhošti, 5 ks - 150 Kč --
297. Štítky - chata na Tesáku, Jaworowy, Sulov, Pustevně, Hadaszczok Slavič, 5 ks - 180 Kč --
298. Štítky - Lysá Hora, Švarná Hanka, Kohútka, Divadlo Mor. Ostrava, Schronisko na Stoźku, 5 ks - 180 Kč --

Pol. USA Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
299. Odznak USA NAVY, šroub., orig. balení, 0 200 Kč --

Pol. ČR (1993 - ...) Foto Poznámka Stav V.cena D.cena
300. Odz. - Hasičský - Za pomoc SHČMS - Povodně 1997, šroub, - 150 Kč --

Zpět na položky 101-200 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 301-400

Rychlá navigace