Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog

Návrat na hlavní stranu

Vstup do katalogu

Výsledková listinaČeská numismatická společnost pobočka v HAVÍŘOVĚ
pořádá 23. neveřejnou aukci numismatického materiálu, která se koná
v neděli 6. října 2019
ve Společenském domě Reneta
Dlouhá třída 27

PROGRAM
7.00 hod. prohlídka materiálu
8.00. hod. zahájení aukce
14.00 hod. předpokládáné ukončení aukce

Neveřejná aukce je pořádaná podle aukčního řádu, vydaného Výborem ČNS.
Jakékoliv narušování tohoto řádu bude řešeno vyloučením z účasti na jednání. Písemné limity zasílejte na e-mail nebo adresu do 4.10.2019:

E-mail: cns.havirov@seznam.cz

Česká numismatická společnost pobočka v Havířově
poštovní přihrádka č. 6
735 42 Těrlicko

POZOR!!! Dodražba neprodaných položek bude prodloužena do 10.10.2019 POZOR !!!

Počet limitů není omezen. Upozorňujeme na řádné vyplnění limitního lístku, včetně příslušnosti ke kmenové pobočce, podpisu a čitelné adresy.
Režijní poplatek 70,-Kč za aukční katalog uhraďte obratem přiloženou složenkou nebo při osobní účasti na aukci,
popř. při zaslání limitu a jeho úspěšnosti, Vám jeho cena bude připočítaná při vyúčtování limitu. V případě nevyřízení
limitu, proveďte uhrazení katalogu poštovní poukázkou do konce měsíce října 2019. Pro dodavatele materiálu je katalog
zdarma. Reklamace na kvalitu materiálu je možno uplatnit pouze podle platného aukčního řádu. Vydražené položky platí
členové přímo při předání materiálu na aukci a úspěšným limitentům budou rozesílány na dobírku.

Nabídkový seznam aukce č.23 včetně dalších snímků dražených položek a výsledky aukce budou k nahlédnutí na internetových stránkách ČNS pobočka v Havířově: www.numismatika-havirov.cz.

Aukční katalog sestavili:
Ing. Maceček Libor libus.macos@seznam.cz
Ing. Sikora Stanislav
Pastrňák Jindřich
Čurda Karel
Ing. Skulina Daneš e-mail: cns.havirov@seznam.cz
Webový katalog připravil:
Marmol Lukáš

Nabídky materiálu pro příští aukce č.24, která se bude konat v neděli 4.10.2020 zasílejte nejpozději do 31.7.2020 na výše uvedené kontakty.

Těší se na Vaší účast členové pobočky ČNS v Havířově.

Možnost ubytování:
Zámek Havířov *** tel. 596 811 463
Boršičanka *** tel. 596 811 072
Hotelový dům Impuls ** tel. 725 590 278
Motel Formule *** tel. 596 811 220
Hotel U Supa ** tel. 734 750 690

Seznam použité literatury:
B. Bajer: Papírové platidla (2003)
Cach. Cach: Nejstarší české mince
Cajt. Cajtchaml: Chmelové známky
Cn. Castelin: Česká drobná mince doby předhusitské a husitské, 1300-1471
J. Jaeger: Deutshe münzen
KM., Y., C. Katalog of World Coins (1979, 2001, 2004)
K. Kampmann: Die Münzen der romantischer Kaiserzeit (Battenberg)
Kop. Kopicky: Mince slezské, polské apod. (1995)
Krubl. Krubl: Českost a české vojenské odznaky 1922-1997
MKČ. Halačka: Mince koruny české
Nech. Nechanický: Mincovnictví Leopolda I. 1657-1705
P. Pick: Standard Katalog of World Papier Money
Rad. Radoměrský: Nález mincí z 15. stol. Ve Králově Dvoře u Berouna
Sear. Sear: Greek Coins (London 1997), Roman Coins (London 2002), Vizantijski monety (2000 )
Sm. Smolík: Pražské groše a jejich díly, 1300-1547
SN. Sukeník: Českosl. a české řády a vyznamenání 1948-2000
VM. Měřička: Československé vyznamenání 1918-1975

Použité zkratky:
nep. nepatrně hr. hrana škr. poškrábano sek. seky, vrypy
ned. nedoraženo just. justováno okr. okrajováno exc. excentrická ražba
ks kus b.z. bez značky b.l. bez letopočtu kor. koroze
čišť. čištěno špin. špinavý měď. měděnka pr.,proh. prohnutý
olám. olámaný st.ouško stopa po oušku rys.. rysky část. částečně
napr. naprasklý sbír. sbírkový kus skvr. skvrny est. estetický
nezn. neznatelné vl. vlasové st. stopa R vzácný